Vanaf 20 oktober 2022 worden geen nieuwe (nieuws)artikelen aan deze community toegevoegd. Lees hier meer.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over diabetes type 1? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief E-dialoog type 1 van het Diabetes Fonds.

 

Aanmelden nieuwsbrief Naar nieuwsbericht

Simpele pagina

Spelregels

Spelregels

Om ervoor te zorgen dat diabetestype1.nl een veilige en betrouwbare plek is om ervaringen te delen en om in contact te komen met andere deelnemers, hebben we onderstaande Spelregels opgesteld. Deze Spelregels zijn van toepassing op al het gebruik van de website www.diabetestype1.nl. Lees ze daarom goed door voordat je de Website (actief) gaat gebruiken. We behouden ons het recht voor om deze Spelregels op ieder moment te wijzigen. We zullen de wijziging via de Website bekendmaken en raden je aan om regelmatig zelf de Spelregels te controleren op mogelijke wijzigingen. (Om juridische redenen zijn de spelregels noodgedwongen in formelere taal geschreven dan je gewend bent in de rest van de site.)

Inhoud van berichten en discussiegroepen in gesprekken 

 • Als je een nieuw gesprek wilt starten, of een vraag wilt stellen, plaats deze dan in een passende gesprekgroep en geef het gesprek of vraag een titel die past bij het onderwerp. Hierdoor weet iedereen waar het over gaat. 

 • Als de inhoud van jouw reactie niet over het onderwerp van het gesprek gaat, adviseren we om een nieuw gesprek te starten met een nieuwe titel behorend bij het onderwerp waar je iets over wilt zeggen.  

 • Het kan voorkomen dat een moderator het gesprek verplaatst naar een onderwerp/thema dat beter bij het gesprek past en/of de titel van het gesprek iets aanscherpt zodat het voor alle gebruikers duidelijk is waar het gesprek over gaat. 

 • Als je wilt reageren in een gesprek op een specifieke reactie, dan kun je onder deze reactie klikken op ‘reageren’. Jouw reactie wordt dan afgesplitst in een zogeheten 'thread'. Dat wil zeggen dat reacties op reacties inspringen. 

 • Mocht een gesprek of bijdrage aanleiding geven tot het stellen van verschillende vragen, dan is het wenselijk om de verschillende vragen in aparte berichten te plaatsen. Anderen kunnen dan makkelijker op de verschillende vragen een reactie geven. 

 • We adviseren om in de berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van de website op te nemen. Beter is het om naar deze teksten te verwijzen. 

 • Het citeren of kopiëren van teksten afkomstig van andere websites in een blog, discussies of andere berichten is niet toegestaan. In plaats daarvan adviseren wij een hyperlink met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar de website waar de tekst is opgenomen.

 • Als je een nieuw gesprek aanmaakt, kun je een afbeelding/foto toevoegen als headerfoto. Foto's en afbeeldingen hebben auteursrechten, ook wel copyright genoemd. Kies daarom een rechtenvrije foto en/of afbeelding. Deze kun je vinden op bijvoorbeeld PixabayPexelsMMT of Unsplash. Of gebruik een foto die je zelf gemaakt hebt. 
  Als een moderator ziet dat er een foto/afbeelding is gebruikt die niet rechtenvrij is, dan zal deze verwijderd worden. 

 • De website is een Nederlandstalige community en Nederlands is de voertaal. De titel van een groep en de omschrijving van een groep moeten altijd in het Nederlands zijn.  

Inhoud en versturen van privéberichten 

 • Als je iemand een persoonlijk bericht wilt sturen dan kan dat via een privébericht. Dit bericht is alleen zichtbaar voor degene aan wie je het stuurt. De beheerders van deze community kunnen de inhoud van privéberichten niet inzien. Alleen personen met een account kunnen privéberichten versturen of ontvangen. 

 • Het versturen en/of ontvangen van privéberichten kan niet worden uitgezet. Je kunt wel bepalen of je hiervan notificaties wilt ontvangen. Het beantwoorden van privéberichten is uiteraard een eigen keuze.  

 • Mocht je privéberichten ontvangen van een community-lid die tegen de Spelregels ingaan of waarbij je je met welke andere redenen niet prettig voelt dan kun je altijd een mail sturen naar info@diabetestype1.nl met het verzoek de afzender van het bericht te blokkeren. 

Toon en taalgebruik, vreemde talen

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op fatsoenlijke en constructieve wijze met elkaar in gesprek treedt. Deelnemers zullen elkaar niet persoonlijk aanvallen en evenmin elkaar bewust kwetsen. 

 • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden. 

 • Als je in je bijdrage gebruikmaakt van een andere taal dan de Nederlandse, geef er dan zelf een vertaling bij. 

Reclame 

Het maken van (directe of indirecte) reclame op de website of via gegevens verkregen via de website is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, website mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een Deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld. 

Alternatieve / complementaire geneeswijzen 

Een open discussie over complementaire of alternatieve behandelingen is mogelijk op diabetestype1.nl met inachtneming van het volgende. Het is niet toegestaan om: 

 • complementaire, alternatieve of medische behandelingen aan te prijzen die in de plaats komen van reguliere behandelingen die in overleg met de arts(en) zijn ingezet; 

 • anderen aan te moedigen hun behandeling die in overleg met de arts(en) is ingezet, te staken; 

 • onbevoegde artsen aan te prijzen als behandelaar; 

 • experimentele (onbewezen) behandelingen aan te prijzen als vervanging voor de reguliere behandelingen die in overleg met de arts(en) zijn ingezet; 

 • genezing te beloven. 

Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken 

Het is niet toegestaan om op de website oproepen te plaatsen of via de website oproepen te verspreiden voor deelname aan (medisch) onderzoek of voor enquêtes voor welk doel dan ook. Ook is het niet toegestaan om oproepen te plaatsen of te verspreiden van (andere) media. Als je een dergelijke oproep wilt plaatsen, kun je contact opnemen met het team van Diabetestype1.nl. Alleen als het Diabetestype1.nl het verzoek honoreert, kan er voor deze oproep een apart Gesprek worden geopend. De oproepen zijn in dat bijzondere geval alleen toegestaan in het Gesprek dat daarvoor is bestemd. 

Personen, artsen, ziekenhuizen bespreken 

 • De website is niet bedoeld als een beoordelings- en reviewsite voor zorgverleners. We verwijzen je hiervoor graag naar Zorgkaartnederland.nl. Vanzelfsprekend kun je met andere deelnemers in Gesprekken wel je eigen ervaring met betrekking tot de behandeling, zorgverlener, verplegend of ondersteunend persoon, verzekering en dergelijke delen. Vertel daarbij alleen over je eigen ervaringen en schrijf geen verhalen op die je van anderen hebt gehoord. Probeer je meningen zoveel mogelijk te onderbouwen. Aan (negatieve) meningen en beoordelingen zonder nadere onderbouwing hebben andere deelnemers niets. 

 • Plaats geen tot individuele zorgverleners herleidbare verwijten en houd er rekening mee dat een zorgverlener waarbij je in behandeling bent, of bent geweest, een geheimhoudingsplicht heeft en dus niet kan reageren op jouw bijdrage. 

 • De website is niet bedoeld om mogelijke problemen met je zorgverlener, de zorginstelling of met andere personen of instanties aan de kaak te stellen of op te lossen. In het algemeen werkt dit contraproductief en hier zijn andere wegen voor. Meer informatie over het indienen van een klacht over zorg. 

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens 

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het Diabetes Fonds is het niet toegestaan (onderdelen van) de website, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen berichten uit Blogs, Gesprekken, profielen of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. 

 • Het is bovendien niet toegestaan artikelen, blogs of andere materialen op de website te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. 

 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, je voor iemand anders uit te geven, een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen of onterecht de suggestie te wekken een zorgverlener te zijn. 

 • Verder is het niet toegestaan de werkelijke namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken, tenzij de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming. 

Optreden van de moderator 

Om de kwaliteit van de website te bewaken en de communicatie tussen de medewerkers te bevorderen wordt op de Website gebruik gemaakt van moderatoren. De moderatoren handelen altijd namens het Diabetes Fonds en doen hun uiterste best om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren. 

De moderator is gerechtigd om in te grijpen bij handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, deze spelregels of bij ander onrechtmatig of strafbaar handelen. De moderator kan bijvoorbeeld berichten of andere informatie verwijderen, deelnemers waarschuwen en verzoeken handelingen achterwege te laten. De moderator kan optreden als er sprake is van: 

 • opzettelijk verwarring zaaien of leugenachtig zijn over je eigen diabetes of niet de waarheid vertellen over de kenmerken van de persoon die diabetes heeft, de behandelingen of diabetescomplicaties. 

 • grove, beledigende, kwetsende uitlatingen jegens andere deelnemers, moderatoren en de organisatie (medewerkers en initiatiefnemer) van diabetestype1.nl. 

 • het achtervolgen door een deelnemer van een andere deelnemers of moderatoren met persoonlijke berichten of het in openbare berichten bespreken van andere deelnemers of moderatoren (een vorm van stalking). 

 • het beschadigen van andermans computer of server door het plaatsen van virussen of trojans. 

 • het gebruiken van persoonsgegevens in strijd met deze spelregels of de gebruiksvoorwaarden. 

 • het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige berichten. 

 • gebruik van de Website voor een ander doel dan beschreven in de gebruiksvoorwaarden. 

Wanneer je van mening bent dat een moderator ten onrechte heeft ingegrepen, kun je een klacht indienen bij het Diabetes Fonds door een e-mail te sturen aan info@diabetesfonds.nl. Vermeld de volgende informatie in je klacht: 

 • Gebruikersnaam en e-mailadres 

 • Omschrijving van de ingreep 

 • Omschrijving van de handelingen die aanleiding hebben gegeven tot het ingrijpen 

 • Alle communicatie met de moderator 

 • Gebruikersnaam van de moderator 

 

Het Diabetes Fonds doet zijn uiterste best om binnen 24 uur de ontvangst van de klacht te bevestigen. Vervolgens streeft het Diabetes Fonds ernaar om de klacht binnen 2 werkdagen te beoordelen. Het Diabetes Fonds zal je per e-mail informeren over zijn oordeel. Als het Diabetes Fonds de klager in het gelijk stelt, zal het fonds zijn best doen ervoor zorg te dragen dat, indien mogelijk, de ingreep zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid.