Vanaf 20 oktober 2022 worden geen nieuwe (nieuws)artikelen aan deze community toegevoegd. Lees hier meer.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over diabetes type 1? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief E-dialoog type 1 van het Diabetes Fonds.

 

Aanmelden nieuwsbrief Naar nieuwsbericht

Simpele pagina

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door websitegebruikers gedeelde gegevens (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website diabetestype1.nl.

Het Diabetes Fonds verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Hierbij respecteert Diabetes Fonds jouw recht op privacy en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier Diabetes Fonds jouw persoonsgegevens verwerkt. Dit doen we aan de hand van de relatie die je met ons hebt, bijvoorbeeld omdat je een donateur bent.

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze websites, of omdat je een relatie met ons hebt, verwerkt Diabetes Fonds bepaalde gegevens van jou. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Het uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens, is dat er niet meer persoonsgegevens van jou worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt het Diabetes Fonds alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van je verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met jouw persoonsgegevens om.

Websitegebruikers

Contact met de klantenservice

Als je een vraag, klacht of andere opmerking hebt, dan horen wij dat altijd graag. Je kan via de e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. We gebruiken onderstaande gegevens om jouw verzoek/vraag netjes af te handelen. Het Diabetes Fonds mag deze Persoonsgegevens verwerken, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben om op basis van jouw verzoek contact met je op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf met ons deelt

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig om jou te kunnen helpen.

Notificaties

Via de website kan je bepaalde thema’s en onderwerpen volgen. Indien je op ‘volgen’ klikt, krijg je notificaties op de website. Standaard worden deze notificaties ook wekelijks naar je email verstuurd. Je kunt de frequentie van de e-mailberichten aanpassen of ze uitzetten in je instellingen.

Je kunt je afmelden door in de website het thema te ontvolgen of via de link in het e-mailbericht je instellingen voor de notificaties aan te passen of ze uit te zetten. Als dit niet lukt, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@diabetesfonds.nl.

Ook kun je artikelen en gesprekken volgen. Indien je op ‘volgen’ klikt, krijg je notificaties op de website. Standaard worden deze notificaties ook wekelijks naar je email verstuurd. Je kunt de frequentie van de e-mailberichten aanpassen of ze uitzetten in je instellingen.

Je kunt je afmelden door in de website het item te ontvolgen of via de link in het e-mailbericht je instellingen voor de notificaties aan te passen of ze uit te zetten. Als dit niet lukt, dan kan je ook een mailtje sturen naar info@diabetesfonds.nl.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Gebruikersnaam
 • E-mailadres
 • Aangegeven thema’s

Na jouw afmelding voor de berichten bewaren we de gegevens maximaal een jaar.

Diabetes type 1 account

De website heeft als doel om de kwaliteit van het leven van mensen met diabetes type 1 te verhogen. Met behulp van de website worden (inter)nationale onderzoeken, informatie en ervaringen gedeeld, komen deelnemers met elkaar in contact en kunnen zijn in een veilige omgeving met elkaar communiceren. Om gebruik te kunnen maken van de interactieve onderdelen van de website is het noodzakelijk om een account aan te maken. Vervolgens kan je jouw account aanvullen in je profiel. De gekozen gebruikersnaam is de naam waaronder je op de website zichtbaar bent. Om die reden adviseren wij om niet jouw eigen naam of een naam te kiezen die herleidbaar is tot een persoon. Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • E-mailadres
 • Onderwerpen en items op de website die je volgt (optioneel)
 • Profielfoto (optioneel)
 • Motto (optioneel)
 • Jouw relatie met diabetes type 1 (optioneel)
 • Een introductietekst (optioneel)
 • Bijdragen aan een gesprek (optioneel)

Reacties op artikelen (optioneel)Diabetes Fonds vindt het belangrijk dat zij relevant en persoonlijk communiceert met de gebruikers van het platform. De gegevens in jouw account gebruiken we daarom om zo relevant mogelijke content te laten zien. We bewaren de gegevens zolang je een account hebt. Zodra je je account verwijdert worden de reacties geanonimiseerd.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Voor de bescherming van Persoonsgegevens heeft het Diabetes Fonds passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Eventuele Persoonsgegevens die jij op online formulieren invult worden versleuteld verzonden. Persoonsgegevens van actievoerders, actiedeelnemers, donateurs en andere geïnteresseerden worden in beveiligde systemen opgeslagen.

Verstrekking van Persoonsgegevens aan derden

Het Diabetes Fonds verstrekt Persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als het Diabetes Fonds daarvoor toestemming van jou heeft gekregen of het Diabetes Fonds dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Het Diabetes Fonds werkt met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn verwerkers in de zin van AVG. Met deze verwerker heeft het Diabetes Fonds een verwerkersovereenkomst gesloten. Dit zijn:

 • externe ICT-dienstverleners
 • softwareleveranciers
 • de partijen die cookies aanleveren, zie Cookie Statement

Jouw rechten
Wanneer het Diabetes Fonds jouw Persoonsgegevens verwerkt, heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: het recht om de Persoonsgegevens die het Diabetes Fonds van jou verwerkt, in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de Persoonsgegevens die het Diabetes Fonds van jou verwerkt, te corrigeren of aan te vullen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: het recht om de Persoonsgegevens die het Diabetes Fonds van jou verwerkt te laten verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: het recht om de Persoonsgegevens die het Diabetes Fonds van jou verwerkt te laten overdragen in een digitaal leesbaar standaardformaat naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Persoonsgegevens die het Diabetes Fonds van jou verwerkt (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat het Diabetes Fonds minder gegevens van jou verwerkt;
 • De mogelijkheid om toestemming in te trekken, wanneer het Diabetes Fonds jouw persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming.

Indien je wenst gebruikt te maken van één van deze rechten, kan het Diabetes Fonds je vragen om je te identificeren. Het Diabetes Fonds vraagt hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan die de persoonsgegevens toebehoren.

Het Diabetes Fonds voldoet in principe binnen één maand aan uw verzoek. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten of de complexiteit van het verzoek. Als deze termijn wordt verlengd, stelt het Diabetes Fonds je binnen de eerste maand daarvan op de hoogte.

Indien je één van deze rechten wenst uit te oefenen, dan kan je contact met ons opnemen via privacy@diabetesfonds.nl .
 

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het Diabetes Fonds kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je Persoonsgegevens omgaan. Het Diabetes Fonds adviseert je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je vindt dat het Diabetes Fonds jouw Persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerkt, heb jij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen door het Diabetes Fonds.

Wijzigingen Privacyverklaring

Het Diabetes Fonds heeft het recht om wijzigingen aan te brengen aan de privacyverklaring. Wijzigingen zullen op de Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over onze Privacyverklaring  dan kan  je  contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@diabetesfonds.nl .
 

Contact
Diabetes Fonds
Stationsplein 139
3818 LE Amersfoort
info@diabetesfonds.nl 
(033) 462 20 55