Vanaf 20 oktober 2022 worden geen nieuwe (nieuws)artikelen aan deze community toegevoegd. Lees hier meer.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over diabetes type 1? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief E-dialoog type 1 van het Diabetes Fonds.

 

Aanmelden nieuwsbrief Naar nieuwsbericht

Hoe vaak mensen hun FreeStyle Libre-sensor scannen, hangt samen met hun gemiddelde bloedsuikerwaarden. Dat verband beschrijven Nederlandse onderzoekers; zij analyseerden de anonieme scan- en glucosedata van deze flash glucosemeter over ruim vijf jaar.

Even langs de sensor op je bovenarm strijken en hup, daar is je bloedsuikerwaarde: de flash glucosemeter is een uitkomst. En zeker sinds de FreeStyle Libre (FSL) breed vergoed wordt in Nederland, is het zelfmanagement voor veel mensen met diabetes type 1 een stuk makkelijker.

Hoe vaak ‘scannen’ gebruikers hun waarde in hun dagelijks leven, en zie je dat terug in hun bloedsuikers? Nederlandse onderzoekers in Groningen (UMCG) en Zwolle (Isala) gingen dat na, in samenwerking met Abbott, de fabrikant van de FSL. Hun resultaten zijn online gepubliceerd in Diabetes Research and Clinical Practice.

Miljoenen (anonieme) scanmomenten

De onderzoekers hadden een gigantische verzameling data om te analyseren, namelijk alle (anonieme) gegevens vanuit FSL-readers tussen september 2014 en maart 2020, internationaal. De scanresultaten vanuit smartphones zijn daarbij overigens niet meegenomen. Voor Nederland komt het neer op 16.331 readers en 163.762 sensoren, met 27.9 miljoen scanmomenten.

Geschatte HbA1c (eHbA1c)

Het aantal keren scannen is vergeleken met onder andere het ‘eHbA1c’. Dat is de geschatte HbA1c-waarde (e van estimated) vanuit continue glucosemonitoring-data. Het eHbA1c kan afwijken van de normale HbA1c zoals die in een lab wordt bepaald, dus die waarde zegt ook weer niet alles. Sinds kort is de term overigens veranderd naar GMI, Glucose Management Indicator.

Hoe vaker hoe beter

Na flink wat reken- en analysewerk rolden de volgende resultaten eruit voor Nederland:

  • Gebruikers scanden een mediaan aantal van 11,5 keer per dag. Overdag tussen 06 uur ’s ochtends en 10 uur ’s avonds was dat 8,9 en ’s nachts 2,4. Dat was voor alle dagen van de week ongeveer gelijk. (Mediaan: geeft de middelste waarde aan in een reeks, dat is realistischer dan een gemiddelde.)
  • Degenen die het minst en het vaakst scanden (gemiddeld 3,7 tegenover 40 keer per dag) hadden een eHbA1c van 8,6% (71 mmol/mol) en 6.9% (52 mmol/mol). Mensen die weinig scannen, deden dat vooral als ze laag zaten.
  • Hoe vaker mensen scanden, hoe meer tijd ze binnen de streefwaarden zaten van 3.9–10 mmol/L. Een eHbA1c van 7,0% (53 mmol/mol) kwam neer op ongeveer 65% van de tijd binnen de streefwaarden, 30% van de tijd te hoog (boven de 10,0 mmol/L) en 5% van de tijd te laag (onder de 3,9 mmol/L).

Liefst meer dan 25 keer

Dus hoe vaker je de flash-sensor scant, liefst vaker dan 25 keer per dag, hoe beter de bloedsuikers zijn. Maar dat betekent niet dat de betere waarden per se komen door het vaker scannen! Dit onderzoek laat alleen een verband zien, en geen oorzaak. Dat komt door de methode van onderzoek. Maar het is wel goed dat zowel gebruikers als zorgverleners zich bewust zijn van het verband tussen die twee, zeggen de onderzoekers.

De onderzoekers zeggen er ook bij dat het onderzoek is gedaan met de eerste generatie FSL, die nog geen alarmfunctie had. De alarmfunctie heeft mogelijk ook een positief effect op de bloedsuikerwaarden.

Beperkingen van het onderzoek

Er is dus een verband tussen vaak scannen en betere waarden. Daarbij blijft wel de eHbA1c-waarde een beperking, omdat die niet hetzelfde hoeft te zijn als HbA1c. Maar hij geeft wel een indruk.

Doordat alle gegevens anoniem waren, konden de onderzoekers geen rekening houden met allerlei andere dingen die invloed hebben op de bloedsuiker. Zoals beweging, hoeveel koolhydraten je eet, enzovoorts. Het zou ook interessant zijn welke groepen mensen het meest baat hebben bij flash glucosemeting en waarom. Ook is niet gekeken naar wat vaak scannen psychisch met je doet. 

Verschil met andere landen?

In het buitenland scannen gebruikers gemiddeld even vaak als in Nederland, en de resultaten zijn verder vergelijkbaar. Alleen het eHbA1c van Nederlandse FSL-gebruikers ligt iets hoger dan bij de buitenlandse gebruikers. Wellicht doordat tijdens het grootste deel van de studie de FreeStyle Libre alleen vergoed werd voor mensen met een moeilijk te reguleren bloedsuiker, terwijl hij in het buitenland al eerder breed werd vergoed.

Op de hoogte blijven?

Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en ontvang regelmatig nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn.