Drie maanden geleden ben ik verplicht overgestapt van de Dexcom-Animas-combinatie op de Medtronic–Enlite-combinatie (640G). Hoewel ik tevreden ben over de pomp op zich, ben ik geheel ontevreden over de enlite sensor. Deze geeft zééér regelmatig totaal verkeerde waarden weer waardoor soms de basaalstop onterecht geactiveerd wordt (stop van insulinetoediening). De sensor "denkt" dan bijvoorbeeld dat ik onder de 3,8 zit, terwijl mijn werkelijke bloedwaarde op dat moment 18,9 aangeeft! Deze afwijkingen zijn desastreus en gewoonweg gevaarlijk aan het worden.

Ik voel me zo bang worden wanneer ik niet op mijn sensor kan vertrouwen en de pomp op basis van niet-representatieve waarden gewoonweg beslissingen neemt die op onjuiste data zijn gebaseerd. Vanmorgen zit ik bijvoorbeeld volgens mijn sensor op 6,7 (prachtig denk je dan), maar de bloedwaarde geeft vervolgens een 12,9 aan! Die kalibratie van 12,9 zie je dan vervolgens gereduceerd tot 10,0 in de grafiek terug...een vertekening van de werkelijkheid! ’s Nachts heeft de sensor de basaal-stop geactiveerd, maar ik vraag me dus met terugwerkende kracht af of dat wel een terechte keuze was van mijn pomp gezien mijn hoge bloedsuiker in de ochtend.

Kortom: ik merk dat de Medtronic enlite-sensor digitaal een ‘ideale’ werkelijkheid creëert i.p.v. dat hij de werkelijke werkelijkheid representeert. Mijn dabetesverpleegkundige geeft aan toch de indruk te hebben dat met deze Medtronic sensor-pomp-combinatie een verbetering oplevert bij mij, maar ja, op welke data baseert zij deze indruk…juist op die “ideale werkelijkheid” die door deze sensor zelf (onjuist) gecreëerd wordt.

Nu repte mijn diabetesverpleegkundige wel over de “Guardian 3 link-sensor” van Medtronic, een verbeterde versie, die binnenkort op de markt zou verschijnen en misschien representatiever is. 

Is er iemand die deze “Guardian 3 link-zender” al gebruikt en zijn/haar ervaringen zou willen delen? Daar zou ik zeer bij gebaat zijn!
P.S eerder had ik hier Guardian 2 link staan, maar blijkbaar was mij diabetesverpleegkundige abuis, en moet dit de Guardian 3 link zijn. 

Bij voorbaat dank!

P.S. veel van de tips op deze site (i.r.t. onjuiste GCM-waarden) en adviezen van Medtronic zelf, heb ik reeds doorgevoerd. Helaas boden deze bij mij (tot nu toe) niet voldoende soelaas. 

Met hartelijke groet van Welmoed