Glucosemeters

Om te weten hoeveel insuline nodig is, meet je eerst de bloedsuiker. Dat kan met een vingerprik en een glucosemeter, of met een glucosesensor. De standaardmeter bepaalt de waarde in een druppeltje bloed. De sensor meet glucose in het weefselvocht onder de huid.