Gesprek

accuraatheid glucosemeters

Jupiter
Jupiter • 19 juni 2019

De accuraatheid van glucosemeters is in mijn ogen voor iedereen met diabetes heel relevant. De volgende twee artikelen geven aan dat er extreme verschillen zijn tussen glucosemeters:

http://sites.bu.edu/bionicpancreas/files/2016/11/Comparative-Accuracy-Meters-Ekhlaspour-J-Diabetes-Sci-Technol-2016.pdf

https://www.diabetestechnology.org/surveillance.shtml

Voor mij als patiënt is het een behoorlijke klus om te achterhalen welke meters het accuraatste zijn, aangezien deze informatie niet zo voor het oprapen ligt. Blijkbaar is de lobby van de fabrikanten dusdanig groot dat deze belangrijke informatie in de standaardoverzichten totaal ontbreekt, waaronder https://www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl/. Het argument dat de meters allemaal aan de in Europa gestelde normen voldoen is correct, maar ik kan daar als patiënt heel erg weinig mee als ik mijn CGM correct wil ijken! Ik hoop dat er in de toekomst volledigere overzichten beschikbaar komen.

Groet, Jupiter