Gesprek

Ervaring FreeStyle Libre en MRI-scan

Inactieve gebruiker
Inactieve gebruiker • 27 januari 2018

In tegenstelling tot wat Abbot als advies geeft en wat je overal leest heb ik de FSL sensor tijdens een half uur durende MRI-scan op de arm gehouden. In het ziekenhuis vertelde men dat het voor je gezondheid geen kwaad kan en dat hun ervaring is dat de sensor het overleeft. Ook de waarden weken niet af van wat ik voor de MRI-scan heb gemeten.

Ik controleer altijd iedere nieuwe sensor door op verschillende waarden tijdens stabiele glucose perioden ook vingerprikmetingen te doen. Iedere sensor blijkt een andere afwijking te hebben die lineair is met de hoogte van de glucose. Bij lage suikerwaarden is de afwijking kleiner dan bij hoge waarden. De meeste sensoren blijken bij mij te laag aan te geven onder de 6 en te hoog boven de 6. Dat is veilig. Maar soms is het ook anders. De sensor die ik u op mijn arm had volgt de vingerprikmetingen vrij nauwkeurig. (rekening houdend met ca kwartier achterlopen op de werkelijke glucosespiegel). Ik heb ook de sensor opnieuw "geijkt" na de MRI scan. De waarden weken niet af. 


Note van de redactie: Het kan gevaarlijk zijn om een glucosesensor (bijvoorbeeld een FreeStyle Libre) te dragen tijdens een MRI-scan. Je kunt dan namelijk een (derdegraads) brandwond oplopen. Ook kan de sensor kapot gaan. Daarom wordt aangeraden om je glucosemeter te verwijderen voordat je de MRI-scanner ingaat.


Wil je reageren op het gesprek of de reacties lezen? Log dan in of maak gratis een account aan.