Vanaf 20 oktober 2022 worden geen nieuwe (nieuws)artikelen aan deze community toegevoegd. Lees hier meer.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws over diabetes type 1? Meld je dan nu aan voor de nieuwsbrief E-dialoog type 1 van het Diabetes Fonds.

 

Aanmelden nieuwsbrief Naar nieuwsbericht

Voor ouders van een kind met diabetes type 1 is de start van een nieuw schooljaar een kans voor goede afspraken over diabeteszorg. Stichting zorgeloos met diabetes naar school heeft goede adviezen voor basis- en het voortgezet onderwijs.

Gaat je kind met diabetes voor het eerst naar school, of een nieuwe school? Dan is de start van het schooljaar meestal super spannend. Voor ouders met ervaring is het misschien een routineklus. Voor beiden heeft de Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School algemene nuttige tips. 

Ook als het goed gaat op school kan de situatie soms drastisch omslaan bij wisseling van een leerkracht, een mentor, directeur of protocol. 

Investeren in begin schooljaar

Scholen mogen tegenwoordig veel op het gebied van diabeteszorg. Alleen is nog steeds onduidelijk wat scholen echt moeten. Daarom blijft het belangrijk dat je als ouder in de eerste weken van elk nieuw schooljaar tijd steekt in de relaties op school. Zo’n investering betaalt zich dubbel en dwars uit tijdens de rest van het schooljaar, en zelfs de jaren erna. 

Het samen eens zijn

Ieder kind verdient het om zorgeloos naar school te kunnen gaan. Dat geldt ook voor kinderen met diabetes. Daarom is het belangrijk dat zowel school als ouders de volgende uitgangspunten delen:

 • Een kind met diabetes type 1 hoort in het regulier onderwijs thuis.
 • Elk kind met diabetes type 1 neemt deel aan alle rooster-onderdelen, dus ook activiteiten buiten school zoals sportdag, schoolreisjes of schoolkampen.
 • Elk kind met diabetes type 1 krijgt de gelegenheid om insuline toe te dienen, in het openbaar of privé, afhankelijk van wat zij zelf willen.
 • Kinderen met diabetes type 1 worden begeleid wanneer ze een hypo hebben, en mogen altijd eten en drinken om een hypo te voorkomen of te behandelen.
 • Kinderen met diabetes type 1 mogen altijd hun bloedglucose meten of insuline toedienen en voor hun eigen diabetesspullen zorgen.
 • Van geen enkele ouder kan worden verwacht om altijd snel naar school te kunnen komen voor diabeteszorg, behalve als ouders dit zelf graag willen.
 • Elk kind met diabetes type 1 heeft een jaarlijks herzien diabeteszorgplan waarin precies staat welke diabeteszorg het kind nodig heeft en wie daarbij helpt.
 • Ouders voorzien de school van de meest recente informatie en alle medische benodigdheden wat betreft diabeteszorg voor hun kind.
 • Bij toetsen wordt vooraf afgesproken hoe die verlopen. De school, het kind en de ouders beslissen dit samen en de afspraken worden vastgelegd.
 • Bij alle plannen rond diabetes denkt het kind zelf mee en zijn/haar mening telt zwaar mee.
 • De school, de ouders en de gemeentelijke instanties zoals thuiszorg zorgen er samen voor dat een kind met diabetes type 1 op school de zorg krijgt die het nodig heeft.

Wat maakt het zorgeloos?

Wat maakt diabetes op school zorgeloos? Opvallend genoeg geven ouders, leerkrachten, mentors en schooldirecties allemaal ongeveer dezelfde antwoorden op die vraag. Wat het voor een ouder zorgeloos maakt, is vaak hetzelfde als voor de leerling, net als voor school. Uit de dagelijkse praktijk komen daarom de volgende tips:

Denk in mogelijkheden en oplossingen 
Als scholen, leerlingen en ouders samen denken in mogelijkheden, komen er allerlei nieuwe oplossingen die passen bij hun specifieke situatie. Op de website van Zorgeloos met diabetes naar school staan filmpjes van verschillende oplossingen op maat. 

Open dialoog tussen ouders en school 
Wees open in waar je je zorgen over maakt of wat je eng vindt. Wees ook open over wat er goed gaat, en over wat je van elkaar nodig hebt. Dat is nodig om wederzijds vertrouwen te laten groeien. Hoe korter daarbij de lijnen zijn tussen ouder-kind-school, hoe beter het gaat. Denk daarbij ook aan moderne communicatiemogelijkheden (mobiel, app enzovoorts.). 

Teambrede aanpak 
Werk samen met de directie en het lerarenteam. Dan voelt niemand zich er alleen voor staan en wordt de verantwoordelijkheid gedeeld. De school, de ouders en eventuele instanties zoals thuiszorg zorgen samen dat een kind met diabetes type 1 op school de zorg krijgt die hij nodig heeft.  

Leg afspraken bij voorkeur schriftelijk vast
Leg de gemaakte afspraken over de diabeteszorg van jouw kind helder en nauwkeurig schriftelijk vast. Monitor deze afspraken op zijn minst jaarlijks en vul het aan met concrete afspraken over sport, traktaties, schoolreisjes, kampen en toetsen. 

Informatie over medische zorg
De samenwerking tussen de ouders en de school is productiever wanneer ouders de school goed en op tijd voorzien van de meest recente informatie en alle medische benodigdheden wat betreft diabeteszorg voor hun kind.

Continuïteit
Het is belangrijk dat de  benodigde diabeteszorg altijd beschikbaar is. Dit betekent in de meeste gevallen dat meerdere personen de zorg kunnen verlenen. Is de ene persoon ziek of met bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, dan kun je terugvallen op de ander. 

Afspraken over een noodsituatie
Zorg ervoor dat behalve de leerkracht zelf, ook alle bedrijfshulpverleners op school weten hoe ze moeten handelen in geval van nood. 

Dit stuk is verzorgd door de stichting Zorgeloos met diabetes naar school, die blijft lobbyen voor betere diabeteszorg op school. Later deze maand volgen nog twee bijdragen, die gaan over het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Foto: Frans Paalman

Op de hoogte blijven?

Ontvang elke 2 weken nieuws over diabetes type 1 per e-mail, met alleen artikelen die voor jou interessant zijn. Maak eenvoudig in 1 minuut een account aan en geef je interesses aan!